Robat Karim Islamic Azad University-Civil Group

ردیف رشته

مبلغ شهریه ثابت

1 کاردانی حسابداری 88 ريال 1,347,200
2 کاردانی حسابداری 89 ريال 1,455,000
3 کارشناسی حسابداری88 ريال 1,850,200
4 کارشناسی حسابداری89 ريال 2,035,200
5 کاردانی معماری 88 ريال 2,282,700
6 کاردانی معماری 89 ريال 2,463,500
7 کار شناسی معماری88 ريال 3,833,500
8 کارشناسی معماری89 ريال 4,216,900
9 کاردانی کامپیوتر 88 ريال 2,207,800
10 کاردانی کامپیوتر89 ريال 2,384,400
11 کارشناسی کامپیوتر88 ريال 3,261,500
12 کارشناسی کامپیوتر89 ريال 3,587,700
13 کاردانی عمران88 ريال 2,120,600
14 کاردانی عمران89 ريال 2,384,400
15 کارشناسی عمران 88 ريال 3,261,500
16 کارشناسی عمران89 ريال 3,587,700
17 مهندسی شیمی ريال 4,216,900
18 مهندسی صنایع ريال 3,587,700
19 کار شناسی حقوق ريال 2,035,200
20 کار شناسی علوم سیاسی ريال 2,035,200
21 مهندسی IT ريال 3,587,700
22 مهندسی شهر سازی89 ريال 4,216,900
23 مهندسی شهر سازی88 ريال 3,833,500
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت دیدن تعریف شهریه هر واحد نظری وعملی(عملی اصلی ،عملی پایه ،عملی تخصصی،عملی عمومی)در فایل هر دانشجو به قسمت امور شهریه و سپس به قسمت جدول شهریه مراجعه نمایید.

برای دیدن شهریه ومانده بدهکاری به قسمت کارنامه مالی مراجعه نمایید.

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
مهندس عمران یعنی مهندسی تمدن، مهندسی برای پیشرفت زندگی و مهندسین عمران بیش از هر مهندس دیگری در تقابل مستقیم با جامعه هستند و فعالیتهای آنها تاثیر مستقیم در زندگی انسانها دارد.

ایا تابحال اندیشیده اید که نتیجه اشتباه یک پزشک و یک مهندس عمران میتواند چه اثراتی را در بر داشته باشد؟ نمیخواهم ارزش علم پزشکی را زیر سوال ببرم، ولی باید بدانیم که در صورت اشتباه یک مهندس عمران جان هزاران انسان به خطر می افتد!! و مهندس عمران میتواند با طراحی دقیق و محاسبات استادانه خود جان افراد بیشماری را از مرگ نجات دهد. با اشتباه یک پزشک جان بیمار تحت معالجه او بخطر می افتد، ولی با اشتباه یک مهندس جان ساکنان یک شهر و منطقه در معرض خطر قرار میگیرد. پس با اندیشیدن در اهمیت رشته خود سعی کنیم تا میتوانیم به اندوخته های علمی خود بیافزاییم.

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت